Eastern Industrial Environment Monitoring Center

ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ภาคตะวันออก

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

ข่าวประชาสัมพันธ์
 • 2019-10-11

  ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันที่หาที่สุดมิได้

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-10-08

  วันนี้ 28 กันยายน 2562 เวลา 07.30 น. ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ร่วมกับ ชมรม IRPC OFF ROAD CLUD เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ และหน่วยงานในพื้นที่ จัดทำโครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามรอยพ่อปีที่ 8

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-09-25

  ศวภ.ตอ.ร่วมกับสอจ.ฉช.ลงพื้นที่สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำกรณีลักลอบทิ้งน้ำเสียอุตสาหกรรมบริเวณอ่างเก็บน้ำยายแจ๋ว

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-09-12

  หน.ผตร.อก จุลพงษ์ ทวีศรี และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบ บริษัท บานาน่า ดิสโพเซิล จำกัด กรณีชาวร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการ

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-08-22

  วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกภายใต้การดำเนินงานของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำ BOD COD Online ในเขตพื้นที่จัหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 3 โรงงาน

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-08-18

  ท่านสามารถแจ้งหรือร้องเรียนปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผ่าน www.eimcdiw.com ตลอด 24 ชั่วโมง

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-08-17

  ศวภ.ตอ​ ร่วมลงพื้นที่กับหัวหน้าคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม​ ท่านจุลพงษ์​ ทวีศรี​ พื้นที่จังหวัดระยอง​ ตรวจเยี่ยมบริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และตรวจสอบบริษัท บุญทวีสิน จำกัด

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-08-14

  ศวภ.ตอ. กฝม. และ กปร. ร่วมกับ คณะเลขา รมต.ว่าการกระทรวงอุตฯ รองปลัดกระทรวงอุตฯ และผู้ตรวจราชกการกระทรวงอุตฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-07-30

  ศวภ.ตอ.ลงพื้นที่สำรวจการลักลอบนำน้ำมันมาทิ้งลงคลอง ส่งกลิ่นเหม็น บริเวณพื้นที่หมู่ 11 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-07-23

  ศูนย์เฝ้าฯอุตสาหกรรมภาคตะวันออกภายใต้การดำเนินงานของศูนย์วิจัยฯภาคตะวันออกลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำ ตรวจติดตามค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-07-16

  ศวภ.ตอ. ร่วมกับ สอจ.รย.ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำและดิน จากกรณีเหตุร้องเรียน โรงงานผลิตปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต จ.ระยอง

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-07-12

  ศวภ.ตอ.ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ โดยรอบรวมใจรีไซเคิล อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-07-04

  ศวภ.ตอ. ร่วมกับ สอจ.ชบ และ ทต.หนองชาก ตรวจสอบพื้นที่ว่างเปล่าของ บริษัท ไฟเบอร์ พัฒน์ จำกัด

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-06-25

  ศวภ.ตอ.ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาภูมิสารสนเทศร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-06-21

  ศวภ.ตอ. ได้รับการประสานจาก พฐ.2 ให้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง บริเวณเรือ KMTC HONGKON

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-06-19

  ศวภ.ตอ.เข้าร่วมกับ พฐ. คพ. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แหลมฉบัง สายเรือ KMTC และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างท่าเรือแหลมฉบัง บนเรือ KMTC

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-06-18

  ศวภ.ตอ.เข้าร่วมกับ พฐ. คพ. เจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่เก็บตัวอย่างท่าเรือแหลมฉบังบนเรือ KMTC HONGKONG

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-06-18

  ศวภ.ตอ.เข้าร่วมกับคณะทำงานฯ ลงพื้นที่สำรวจข้อเท็จจริงบริเวณพื้นที่ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-06-14

  บ.เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ขอความอนุเคราะห์ให้ ศวภ.ตอ. ถ่ายทอดความความรู้ในการวิเคราะห์ค่า BOD ในน้ำ

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-06-10

  ศวภ.ตอ. ได้ดำเนินการสำรวจบริเวณพื้นที่บ้านหนองพะวา ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-06-10

  ศวภ.ตอ. ร่วมกับ สอจ.รย. คพ. อบต.หนองละลอก และชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบเข้าร่วมตรวจสอบบริษัท ยูนิคอร์น เคม อินดัสทรี จำกัด

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-06-07

  ศวภ.ตอ.เข้าร่วมกับ พฐ. คพ. เจ้าหน้าที่ตำรวจ กรมเจ้าท่า การท่าเรือ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาจากไฟไหม้ท่าเรือแหลมฉบับ

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-04-05

  กลุ่มตรวจสอบภายในจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบการดำเนินงาน ศวภ.ตอ.ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2562

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-03-26

  ศูนย์เฝ้าระวังฯ ภาคตะวันออก ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำ บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท จิ้วฮวด จำกัด เพื่อตรวจติดตามค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษบีโอดี ซีโอดี อย่างต่อเนื่อง

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-03-25

  นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-03-19

  ศูนย์เฝ้าระวังฯ ภาคตะวันออก ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อตรวจติดตามค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษบีโอดี ซีโอดี อย่างต่อเนื่อง

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-03-18

  ชาว ศวภ.ตอ.ร่วมใจ แยกขยะก่อนทิ้ง

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-02-26

  วันที่ 26 ก.พ. 62 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ลงพื้นที่ ตรวจวัด และเก็บตัวอย่างฝุ่นละออง ก๊าซ จากปล่องระบายโรงงานประกอบกิจการผลิตเหล็กเส้น จังหวัดระยอง

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-02-21

  วันที่ 21 ก.พ.62 ผู้ตรวจจุลพงษ์ ทวีศรี ลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดระยอง ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ลงพื้นที่ร่วมเก็บตัวอย่างน้ำ และตรวจวัดก๊าซในปล่องระบาย (วันที่2)

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-02-20

  วันที่ 20 ก.พ.62 ผู้ตรวจจุลพงษ์ ทวีศรี ลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดระยอง ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ลงพื้นที่ร่วมเก็บตัวอย่างน้ำ อากาศ และตรวจวัดก๊าซในปล่องระบาย (วันที่ 1)

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-02-17

  โครงการตรวจติดตามค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ บีโอดี ซีโอดี ออนไลน์ ในเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและครอบคุมพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2562

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-02-08

  วันที่ 8 ก.พ. 62 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ร่วมกับ ปทส., กอ.รมน.ชบ., และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจวัด เก็บตัวอย่างฝุ่นละออง และก๊าซในปล่องระบายจากการประกอบกิจการโรงงานของบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-02-07

  วันที่ 7 ก.พ. 62 ศวภ.ตอ. ร่วมกับ ปทส., กอ.รมน.ชบ. และ อสจ.ชบ ลงพื้นที่ตรวจวัดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองและก๊าซในปล่องระบายจากโรงงานอุตสาหกรรมประกอบกิจการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในภาชนะปิดสนิท และอาหารแช่แข็งจากพืช ผัก และผลไม้ จ.ชลบุรี

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-01-22

  วันที่ 22 มกราคม 2562 ศวภ.ตอ. ร่วมกับ สอจ.ปจ.เก็บตัวอย่างฝุ่นละอองและตรวจวัดก๊าซในปล่องระบาย บริษัท อินเตอร์แปซิฟิค เปเปอร์ จำกัด เลขที่ 99 ม.4 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-38(2)-5/47 ปจ

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-01-21

  วันที่ 21 ม.ค. 62 ศวภ.ตอ. ร่วมกับ สอจ.รย.ตรวจเฝ้าระวังฝุ่นละลองขนาดเล็ก (PM.2.5) จากโรงงานอุตสาหกรรม ตามแผนกำหนดการเก็บฝุ่นละอองจากปล่องระบาย 8 จังหวัด ศวภ.ตอ.เข้าตรวจวัดและเก็บตัวอย่างฝุ่นจากปล่องระบาย Boiler RP บริษัท ระยองพาเนล จำกัด จ.ระยอง

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-01-17

  วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 นายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วย พ.ต.อ.อนรรฆ ประสงค์สุข ผู้กำกับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และคณะร่วมตรวจสอบโรงงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

  อ่านรายละเอียด
 • 2018-10-13

  กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

  อ่านรายละเอียด
 • 2018-10-12

  กระทรวงอุตสาหกรรม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

  อ่านรายละเอียด
 • 2018-10-03

  นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมวันแรก

  อ่านรายละเอียด
 • 2018-09-28

  กรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

  อ่านรายละเอียด
Copyright 2018 EIMC