ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

ข่าวประชาสัมพันธ์
 • 2024-05-16

  ท่านสามารถติดตามผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท วิน โพรเสส จำกัด กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

  อ่านรายละเอียด
 • 2024-03-29

  ขอเชิญผู้ประกอบการพื้นที่ภาคตะวันออก กรอกแบบสำรวจข้อมูลโรงงานที่มีการติดตั้งเครื่องมือหรือ เครื่องอุปกรณ์พิเศษตรวจวัดค่าบีโอดี ค่าซีโอดี อย่างต่อเนื่อง

  อ่านรายละเอียด
 • 2024-03-28

  ขอเชิญร่วมฝึกอบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการเก็บตัวอย่างน้ำและการจัดทำรายงานค่าความเคลื่อนของเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง 15 พฤษภาคม 2567

  อ่านรายละเอียด
 • 2024-01-12

  ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนฝึกอบรม หลักสูตร “การวิเคราะห์หาค่าซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) ในตัวอย่างน้ำและน้ำเสียตามวิธีมาตรฐาน Standard Method 24th Edition” วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567

  อ่านรายละเอียด
 • 2023-12-21

  ขอเชิญร่วมฝึกอบรม หลักสูตร หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติ วิธีการตรวจวัด การรายงานผล การแจ้งเหตุขัดข้อง การแจ้งหยุดหน่วยการผลิต เพื่อรายงานมลพิษอากาศจากปล่องโรงงาน 14 ก.พ.67

  อ่านรายละเอียด
 • 2023-12-18

  ขอเชิญร่วมฝึกอบรม หลักสูตร “การวิเคราะห์หาค่าซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) ในตัวอย่างน้ำและน้ำเสียตามวิธีมาตรฐาน Standard Method 24th Edition” 15 มกราคม 2567

  อ่านรายละเอียด
 • 2023-11-21

  ตารางการจัดฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2567 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กรมโรงงานอุตสาหกรรม

  อ่านรายละเอียด
 • 2023-11-15

  กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญร่วมกิจกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมใจสร้างแนวกันไฟป่า อาสาปกป้องฟื้นฟู และดูแลดิน น้ำ ลม ไฟ วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

  อ่านรายละเอียด
 • 2023-11-03

  ระบบตรวจสอบผลการพิจารณารายงานค่าความคลาดเคลื่อนพื้นที่ภาคตะวันออก

  อ่านรายละเอียด
 • 2023-11-02

  สำหรับโรงงานที่เข้าข่ายต้องติดตั้งเครื่อง BOD/COD Online ท่านต้องดำเนินการตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือฯ รอบที่ 2/2566 และรายงานผลให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันนี้- 31 ธ.ค. 2566

  อ่านรายละเอียด
 • 2023-11-02

  แนวปฏิบัติสำหรับการแจ้งข้อมูลและการขอความเห็นชอบตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานต้องติดตั้งเครื่องมือ หรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ เพื่อรายงานมลพิษอากาศจากปล่องโรงงาน พ.ศ. 2565

  อ่านรายละเอียด
 • 2023-10-11

  ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก รับสมัครบุคคลเพื่อเป็น “พนักงานจ้างเหมาบริการ” จำนวน 4 ตำแหน่ง

  อ่านรายละเอียด
 • 2023-10-10

  ๑๓ ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช วันแห่งการร่วมรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดิน

  อ่านรายละเอียด
 • 2023-09-20

  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน พ.ศ. ... ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย วันที่ 20 กันยายน 2566 ถึง 4 ตุลาคม 2566

  อ่านรายละเอียด
 • 2023-08-04

  เนื่องในโอกาส​วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

  อ่านรายละเอียด
 • 2023-08-03

  เชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์ปริมาณของแข็งในตัวอย่าง น้ำ และน้ำเสีย วันที่ 16 สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น. แบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

  อ่านรายละเอียด
 • 2023-08-03

  เชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การตรวจวัดค่าความเป็นกรดและด่างในตัวอย่างน้ำ น้ำเสีย น้ำใต้ดิน และสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น. แบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

  อ่านรายละเอียด
 • 2023-07-15

  เนื่องในโอกาส​วันเฉลิมพระชนมพรรษา​ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

  อ่านรายละเอียด
 • 2023-06-29

  กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์ใช้ระบบ i - Industry และ i - Single form สามารถลงทะเบียนและกรอกข้อมูลทางออนไลน์ : https://i.industry.go.th/ หรือ เข้ามาใช้บริการได้ที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ชั้น 1 ⏰ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30

  อ่านรายละเอียด
 • 2023-06-11

  เนื่องในงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

  อ่านรายละเอียด
 • 2023-06-09

  แจ้งเตือนวันมีผลบังคับใช้ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อรายงานมลพิษอากาศจากปล่องโรงงาน พ.ศ. 2565 ให้ติดตั้ง CEMS) จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2566 นี้

  อ่านรายละเอียด
 • 2023-06-09

  สำหรับโรงงานที่เข้าข่ายต้องติดตั้งเครื่อง BOD/COD Online ท่านต้องดำเนินการตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือฯ รอบที่ 1/2566 และรายงานผลให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2566

  อ่านรายละเอียด
 • 2023-05-24

  เนื่องในโอกาส​วันเฉลิมพระชนมพรรษา​ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี​ ​๓​ มิถุนายน​ ๒๕๖๖

  อ่านรายละเอียด
 • 2023-05-01

  วันฉัตรมงคล

  อ่านรายละเอียด
 • 2023-03-08

  ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ ร่วมฟังบรรยาย​พิเศษ​ เรื่อง การติดตั้งพร้อมวิธีใช้งาน POMS BOX และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดให้โรงงานต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม BOD/ COD Online และ CEMS

  อ่านรายละเอียด
 • 2023-03-08

  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม และผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพในห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025:2017 QC & QA T

  อ่านรายละเอียด
 • 2023-03-08

  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม และผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำเอกสารในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก.17025-2561 (ISO/IEC17025-2017 Documentat

  อ่านรายละเอียด
 • 2023-02-06

  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม "ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ มอก.17025-2561 (ISO/IEC17025-2017 Requirement and Implementation)“ และ “ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการว

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-12-22

  โรงงานที่ติดตั้ง BOD COD Online ต้องรายงานผลการตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือ เครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (BOD COD Online) ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-12-22

  ขอเชิญ​ผู้ประกอบการ​ และผู้ที่สนใจ ร่วมสัมมนา​ โครงการสัมมนาหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย การระบายมลพิษอุตสาหกรรมผ่านระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล (POMS) สำหรับผู้ประกอบการ พื้นที่ภาคตะวันออก

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-12-21

  ขอเชิญ​ผู้ประกอบการ​ และผู้ที่สนใจ ร่วมสัมมนา โครงการสัมมนาหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย การระบายมลพิษอุตสาหกรรมผ่านระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล (POMS) สำหรับผู้ประกอบการ พื้นที่ภาคตะวันออกหลักสูตรที่ 1 แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายการร

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-11-30

  ขอเชิญบุคลากรของภาครัฐ ผู้ประกอบการโรงงาน สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง “กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ” และ “การประเมินผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำและอากาศผ่านระบบ POMS

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-11-29

  ขอเชิญห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออก สมัครเข้าร่วม ในโครงการยกระดับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมสู่มาตรฐาน มอก.17025 ประจำปี พ.ศ. 2566 “ฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่าย”

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-11-28

  ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมและการใช้งานระบบการอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-11-22

  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานกำกับดูแล และเฝ้าระวัง ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล (Pollution Online Monitoring System : POMS)

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-10-17

  วิธีการส่งและระยะเวลาการส่ง แบบรายงานผลการตรวจสอบความคลาดเคลื่อน ของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (BOD​ COD​ ​Online)​

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-09-13

  ประกาศ​กรมโรงงาน​อุตสาหกรรม​ เรื่อง​ หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-08-08

  แจ้งเหตุขัดข้อง​การส่งข้อมูลผลการตรวจวัด​ wpms​ cems​ ผ่านระบบเฝ้าระวังเตือนภัยมลพิษระยะไกล​ poms

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-08-07

  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ เพื่อรายงานมลพิษอากาศจากปล่องโรงงาน พ.ศ. 2565

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-08-06

  การขอเชื่อมโยง​ข้อมูล​ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล​ POMS

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-08-05

  3 อย่าง​ ควรทำหลังติดตั้งระบบเฝ้า​ระวัง​และ​เตือนภัย​มลพิษ​ระยะไกล​ POMS

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-08-02

  ติดต่อศูนย์​วิจัยและ​เตือนภัย​มลพิษ​โรงงาน​ภาค​ตะวันออก​ ​ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-07-09

  23​ ตุลาคม​ วันปิย​มหาราช​

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-07-01

  วัน​เฉลิมพระ​ชนมพรรษา​ สมเด็จ​พระนางเจ้า​สิริกิติ์​ พระ​บรม​ราชินีนาถ​ พระ​บรม​ราช​ชนนี​พันปี​หลวง​ เนื่อง​ใน​โอกาส​วัน​เฉลิมพระ​ชนมพรรษา​ ๙​๐​ พรรษา​ ๑​๒​ สิงหาคม​ ​๒๕​๖​๕​ ๑๒​ สิงหาคม​ ๒๕๖๕

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-06-29

  ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมปลูกป่า สร้างฝาย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-04-16

  สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล POMS ได้ทั้งระบบ iOS ระบบ Android

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-04-14

  ประกาศรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือฯ (ฉบับที่...) พ.ศ. .....

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-04-08

  ผลการดำเนินงาน​ 6​ เดือน​ ศูนย์เฝ้าระวังสิ่ง​แวดล้อม​อุตสาหกรรม​ภาค​ตะวันออก​ ปีงบประมาณ​ 2565​ [Infographic (อินโฟกราฟิกส์)​]​

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-04-06

  กรมโรงงานฯ คุมเข้ม​ เฝ้าระวัง 287 โรงงานระบายน้ำทิ้งสูง ผ่านแอป POMS​ หากเกินเกณฑ์ สั่งดำเนินการตามกฎหมายทันที

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-04-05

  วันคล้ายวันประสูต ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 5 เมษายน 2565

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-04-04

  วันสงกรานต์​ ประจำปี​ 2565​

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-04-03

  ติดตามผลการดำเนินโครงการตรวจประเมินค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษตรวจวัดค่าบีโอดี ค่าซีโอดี แบบอัตโนมัติ อย่างต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-04-02

  วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2565

  อ่านรายละเอียด
 • 2021-11-08

  ศูนย์วิจัยฯ ภาคตะวันออก เปิดให้ลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมโครงการตรวจประเมินค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษตรวจวัดค่าบีโอดี ค่าซีโอดี แบบอัตโนมัติ อย่างต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2564

  อ่านรายละเอียด
 • 2021-11-07

  ตรวจสอบรายชื่อโรงงานที่ยืนยันเข้าร่วมโครงการตรวจประเมินค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษตรวจวัด ค่าบีโอดี ค่าซีโอดี แบบอัตโนมัติ อย่างต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565

  อ่านรายละเอียด
 • 2021-11-01

  รับฟังความเห็นร่างประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การหาค่าความคลาดเคลื่อน (Error) เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ บีโอดี ซีโอดี ออนไลน์ พ.ศ. ...

  อ่านรายละเอียด
 • 2021-10-26

  โรงงานที่ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษตรวจวัดค่าบีโอดี ค่าซีโอดี พื้นที่ภาคตะวันออก ที่ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดยี่ห้อ Hach หากพบปัญหา ในการเชื่อมต่อและรับส่งข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษระยะไกลเข้าสู่ ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล POMS

  อ่านรายละเอียด
 • 2021-10-19

  ขอความร่วมมือโรงงานที่ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษตรวจวัดค่าบีโอดี ค่าซีโอดี พื้นที่ภาคตะวันออก ใช้เชื่อมต่อและรับส่งข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษระยะไกลเข้าสู่ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล POMS (Pollution Online Monitoring System)

  อ่านรายละเอียด
 • 2021-10-18

  ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญ...ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ รดน้ำต้นไม้ วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ลานด้านหน้าสำนักงานศูนย์วิจัยฯ ภาคตะวันออก

  อ่านรายละเอียด
 • 2021-10-14

  ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล POMS (Pollution Online Monitoring System)

  อ่านรายละเอียด
 • 2021-10-13

  น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

  อ่านรายละเอียด
 • 2021-08-25

  ขอเชิญชวญห้องปฎิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงทะเบียนระบบฐานข้อมูลห้องปฎิบัติการวิเคราะห์เอกชน ตั้งแต่บัดนี้ -30 สิงหาคม 2564 (เข้าระบบฐานข้อมูลคลิกอ่านรายละเอียด)

  อ่านรายละเอียด
 • 2021-08-15

  กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดย กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ขอเชิญห้องปฎิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน พ.ศ. 25... ครั้งที่ 2

  อ่านรายละเอียด
 • 2021-08-13

  ระบบฐานข้อมูลห้องปฎิบัติการวิเคราะห์เอกชนขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

  อ่านรายละเอียด
 • 2021-08-05

  ๑๒ สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (ลงนามถวายพระพรคลิกอ่านรายละเอียด)

  อ่านรายละเอียด
 • 2021-07-13

  ข้อมูลตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังฯ บริษัท หมิงตี้ เคมิคอล จำกัด (จากเหตุเพลิงไหม้) โดย กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (กวภ.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ดูผลคลิกอ่านรายละเอียด)

  อ่านรายละเอียด
 • 2021-07-05

  ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ทดสอบกลิ่น ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบกลิ่นกรมโรงงานอตุสาหกรรม ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2564 จำนวน 36 ราย

  อ่านรายละเอียด
 • 2021-06-30

  ขอเชิญชวน ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขึ้นทะเบียนค่าความร้อน

  อ่านรายละเอียด
 • 2021-05-31

  แนวทางปฎิบัติช่วงปรับปรุงระบบการเชื่อมต่อและรับส่งข้อมูล ระบบตรวจวัดมลพิษระยะไกล OPMS และ CEMS

  อ่านรายละเอียด
 • 2021-05-18

  EIMC ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อประเมินค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษบีโอดี ซีโอดี อย่างต่อเนื่อง พื้นที่จังหวัดระยอง

  อ่านรายละเอียด
 • 2021-05-14

  EIMC ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อประเมินค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษบีโอดี ซีโอดี อย่างต่อเนื่อง พื้นที่จังหวัดระยอง

  อ่านรายละเอียด
 • 2021-03-11

  EIMC ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อประเมินค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษบีโอดี ซีโอดี อย่างต่อเนื่อง พื้นที่ระยอง และฉะเชิงเทรา

  อ่านรายละเอียด
 • 2021-03-05

  ศูนย์วิจัยเตือนและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ศูนย์วิจัยเตือนและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก ร่วมกับ กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม และสำนักงานอุตสาหกรรมฉะเชิงเทราร่วมกันตรวจสอบกรณีร้องเรียนโรงงาน พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

  อ่านรายละเอียด
 • 2021-02-11

  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ศวภ.ตอ. เข้าดำเนินการตรวจวัดเสียงระบบกวน และตรวจวัดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในปล่องและในบรรยากาศ ของ โรงงานพิมพ์และทำถุงพลาสติก และบริเวณพื้นที่ผู้ได้รับผลกระทบ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

  อ่านรายละเอียด
 • 2021-02-11

  เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2564 ศวภ.ตอ.ดำเนินการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในบรรยากาศ ณ. ค่ายมหาสุรสิงหนาท (พัน ร.7 กรมร.3 พล.นย.)

  อ่านรายละเอียด
 • 2021-02-03

  ศวภ.ตอ.นำรถตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ไปปฏิบัติงาน ณ ค่ายมหาสุรสิงหนาท บริเวณ กม. 5 อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อการเฝ้าระวังปัญหามลพิษโรงงานใน-นอก เขตประกอบการอุตสาหกรรม IRPC และบริเวณใกล้เคียง

  อ่านรายละเอียด
 • 2020-10-30

  ศวภ.ตอ.รับจากตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ ตาม มอก.17025:2561 (ISO/IEC 17025:2017) และขอขยายขอบรายการวิเคราะห์ทดสอบจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมอ.

  อ่านรายละเอียด
 • 2020-08-25

  ศวภ.ตอ.ร่วมกับ สอจ.ชบ. สภ.บ้านบึง ทต.หนองซาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบและเก็บตัวอย่าง กรณีชาวบ้านแจ้งว่ามีผู้นำขยะอุตสาหกรรมมาทิ้งบริเวณถนนบ้านหนองสำราญ-ห้วยเตย หมู่ที่ 2 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

  อ่านรายละเอียด
 • 2020-07-15

  ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ภายใต้การดำเนินงานศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ บริษัท เอเชีย ซิลิโคนส์ โมโนเมอร์ จำกัด และบริษัท บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด อำเภอ

  อ่านรายละเอียด
 • 2020-07-15

  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 รรอ.ทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ และเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมประชุมคณะทำงานไตรภาคีฯ บ้านค่ายและเข้าตรวจสอบโรงงานของ บริษัท วินโพรเสส จำกัด โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมตัวแทนชาวบ้านเข้าร่วมตรวจสอบ การตรวจสอบ เจ้าหน้าท

  อ่านรายละเอียด
 • 2020-06-23

  ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ภายใต้การดำเนินงานศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ บริษัท จิ้วฮวด จำกัด และบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี

  อ่านรายละเอียด
 • 2020-06-19

  ศวภ.ตอ.เก็บตัวอย่างน้ำบริเวณรอบโรงงาน บ.วินโพรเสส จำกัด ตามแผนโครงการโรงงานเฝ้าระวังมลพิษฯ

  อ่านรายละเอียด
 • 2020-06-11

  ศวภ.ตอ.พื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อสังเกตการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากโรงงาน ตามโครงการติดตามเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคะวันออกิ ประจำปีงบประมาณ 2563 พื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา

  อ่านรายละเอียด
 • 2020-03-11

  รรอ.กรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจกำกับ ดูแล โรงงานอุตสาหกรรมให้ปฏิบัติตามกฎหมายและไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

  อ่านรายละเอียด
 • 2020-03-10

  EIMC ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจประเมินและตรวจติดตามค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

  อ่านรายละเอียด
 • 2020-02-20

  EIMC ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจประเมินและตรวจติดตามค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษจังหวัดระยอง

  อ่านรายละเอียด
 • 2020-02-06

  EIMC ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจประเมินและตรวจติดตาม ค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ จังหวัดฉะเชิงเทรา

  อ่านรายละเอียด
 • 2020-02-03

  ศวภ.ตอ.ได้รับเชิญจากศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาเขียว สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) เข้าร่วมจัดนิทรรศการและจัดกิจกรม วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2562 "อนุรักษ์สัตว์ปา รักษาสมดุลโลก"

  อ่านรายละเอียด
 • 2020-01-31

  EIMC ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจประเมินและตรวจติดตาม ค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ จังหวัดระยอง

  อ่านรายละเอียด
 • 2020-01-28

  EIMC ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจประเมินและตรวจติดตาม ค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ จังหวัดฉะเชิงเทรา

  อ่านรายละเอียด
 • 2020-01-22

  EIMC ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจประเมินและตรวจติดตามค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษค่าบีโอดี ซีโอดี อย่างต่อเนื่อง จังหวัดนครนายก

  อ่านรายละเอียด
 • 2020-01-17

  ศวภ.ตอ.ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำ และตะกอนดิน และจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง

  อ่านรายละเอียด
 • 2020-01-15

  เปิดลงทะเบียนยืนยันเก็บตัวอย่างน้ำ BOD COD Online ตามโครงการตรวจประเมินและตรวจติดตามค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องมือ หรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษบีโอดี ซีโอดี อย่างต่อเนื่อง พื้นที่ภาคตะวันออก ปีงบประมาณ 2563 เปิดลงทะเบียนยืนยันระหว่างวันนี้ -31 มกราคม 2563

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-12-24

  ท่านกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอตุสาหกรรม ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-11-26

  ศวภ.ตอ. ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินจาก แหล่งน้ำธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรมพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-11-20

  ศวภ.ตอ. ร่วมกับ สอจ.ชบ., กอ.รมน.ชบ. ปทส.ชบ. และตำรวจภูธรภาค 2 ตรวจสอบโรงงานผลิตและจำหน่ายโซลาร์เซลล์และชิ้นส่วนเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-11-18

  ศวภ.ตอ. ตรวจวัดฝุ่นละอองในปล่องระบาย โรงงานผลิตแผ่นปาร์ติเกิ้ล จังหวัดระยอง

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-11-12

  ศวภ.ตอ.ร่วมกับ สอจ.รย. ลงพื้นที่เก้บตัวอย่างบริษัท บุณทวีสิน จำกัด

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-11-07

  ศวภ.ตอ. เข้าร่วมโครงการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ (Inter-laboratory comparison) สาขาสิ่งแวดล้อมรายการทดสอบระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงโดยทั่วไป ณ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-10-18

  รก.ผอ.ศวภ.ตอ.ร่วมแสดงความยินดี กับนายประกอบ วิวิธจินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาราชการแทน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในวาระดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-10-08

  วันนี้ 28 กันยายน 2562 เวลา 07.30 น. ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ร่วมกับ ชมรม IRPC OFF ROAD CLUD เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ และหน่วยงานในพื้นที่ จัดทำโครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามรอยพ่อปีที่ 8

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-09-25

  ศวภ.ตอ.ร่วมกับสอจ.ฉช.ลงพื้นที่สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำกรณีลักลอบทิ้งน้ำเสียอุตสาหกรรมบริเวณอ่างเก็บน้ำยายแจ๋ว

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-09-12

  หน.ผตร.อก จุลพงษ์ ทวีศรี และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบ บริษัท บานาน่า ดิสโพเซิล จำกัด กรณีชาวร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการ

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-08-22

  วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกภายใต้การดำเนินงานของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำ BOD COD Online ในเขตพื้นที่จัหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 3 โรงงาน

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-08-18

  ท่านสามารถแจ้งหรือร้องเรียนปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผ่าน www.eimcdiw.com ตลอด 24 ชั่วโมง

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-08-17

  ศวภ.ตอ​ ร่วมลงพื้นที่กับหัวหน้าคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม​ ท่านจุลพงษ์​ ทวีศรี​ พื้นที่จังหวัดระยอง​ ตรวจเยี่ยมบริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และตรวจสอบบริษัท บุญทวีสิน จำกัด

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-08-14

  ศวภ.ตอ. กฝม. และ กปร. ร่วมกับ คณะเลขา รมต.ว่าการกระทรวงอุตฯ รองปลัดกระทรวงอุตฯ และผู้ตรวจราชกการกระทรวงอุตฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-07-30

  ศวภ.ตอ.ลงพื้นที่สำรวจการลักลอบนำน้ำมันมาทิ้งลงคลอง ส่งกลิ่นเหม็น บริเวณพื้นที่หมู่ 11 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-07-23

  ศูนย์เฝ้าฯอุตสาหกรรมภาคตะวันออกภายใต้การดำเนินงานของศูนย์วิจัยฯภาคตะวันออกลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำ ตรวจติดตามค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-07-16

  ศวภ.ตอ. ร่วมกับ สอจ.รย.ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำและดิน จากกรณีเหตุร้องเรียน โรงงานผลิตปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต จ.ระยอง

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-07-12

  ศวภ.ตอ.ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ โดยรอบรวมใจรีไซเคิล อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-07-04

  ศวภ.ตอ. ร่วมกับ สอจ.ชบ และ ทต.หนองชาก ตรวจสอบพื้นที่ว่างเปล่าของ บริษัท ไฟเบอร์ พัฒน์ จำกัด

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-06-25

  ศวภ.ตอ.ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาภูมิสารสนเทศร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-06-21

  ศวภ.ตอ. ได้รับการประสานจาก พฐ.2 ให้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง บริเวณเรือ KMTC HONGKON

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-06-19

  ศวภ.ตอ.เข้าร่วมกับ พฐ. คพ. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แหลมฉบัง สายเรือ KMTC และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างท่าเรือแหลมฉบัง บนเรือ KMTC

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-06-18

  ศวภ.ตอ.เข้าร่วมกับ พฐ. คพ. เจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่เก็บตัวอย่างท่าเรือแหลมฉบังบนเรือ KMTC HONGKONG

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-06-18

  ศวภ.ตอ.เข้าร่วมกับคณะทำงานฯ ลงพื้นที่สำรวจข้อเท็จจริงบริเวณพื้นที่ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-06-14

  บ.เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ขอความอนุเคราะห์ให้ ศวภ.ตอ. ถ่ายทอดความความรู้ในการวิเคราะห์ค่า BOD ในน้ำ

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-06-10

  ศวภ.ตอ. ได้ดำเนินการสำรวจบริเวณพื้นที่บ้านหนองพะวา ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-06-10

  ศวภ.ตอ. ร่วมกับ สอจ.รย. คพ. อบต.หนองละลอก และชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบเข้าร่วมตรวจสอบบริษัท ยูนิคอร์น เคม อินดัสทรี จำกัด

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-06-07

  ศวภ.ตอ.เข้าร่วมกับ พฐ. คพ. เจ้าหน้าที่ตำรวจ กรมเจ้าท่า การท่าเรือ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาจากไฟไหม้ท่าเรือแหลมฉบับ

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-04-05

  กลุ่มตรวจสอบภายในจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบการดำเนินงาน ศวภ.ตอ.ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2562

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-03-26

  ศูนย์เฝ้าระวังฯ ภาคตะวันออก ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำ บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท จิ้วฮวด จำกัด เพื่อตรวจติดตามค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษบีโอดี ซีโอดี อย่างต่อเนื่อง

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-03-25

  นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-03-19

  ศูนย์เฝ้าระวังฯ ภาคตะวันออก ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อตรวจติดตามค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษบีโอดี ซีโอดี อย่างต่อเนื่อง

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-03-18

  ชาว ศวภ.ตอ.ร่วมใจ แยกขยะก่อนทิ้ง

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-02-26

  วันที่ 26 ก.พ. 62 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ลงพื้นที่ ตรวจวัด และเก็บตัวอย่างฝุ่นละออง ก๊าซ จากปล่องระบายโรงงานประกอบกิจการผลิตเหล็กเส้น จังหวัดระยอง

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-02-21

  วันที่ 21 ก.พ.62 ผู้ตรวจจุลพงษ์ ทวีศรี ลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดระยอง ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ลงพื้นที่ร่วมเก็บตัวอย่างน้ำ และตรวจวัดก๊าซในปล่องระบาย (วันที่2)

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-02-20

  วันที่ 20 ก.พ.62 ผู้ตรวจจุลพงษ์ ทวีศรี ลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดระยอง ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ลงพื้นที่ร่วมเก็บตัวอย่างน้ำ อากาศ และตรวจวัดก๊าซในปล่องระบาย (วันที่ 1)

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-02-17

  โครงการตรวจติดตามค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ บีโอดี ซีโอดี ออนไลน์ ในเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและครอบคุมพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2562

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-02-08

  วันที่ 8 ก.พ. 62 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ร่วมกับ ปทส., กอ.รมน.ชบ., และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจวัด เก็บตัวอย่างฝุ่นละออง และก๊าซในปล่องระบายจากการประกอบกิจการโรงงานของบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-02-07

  วันที่ 7 ก.พ. 62 ศวภ.ตอ. ร่วมกับ ปทส., กอ.รมน.ชบ. และ อสจ.ชบ ลงพื้นที่ตรวจวัดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองและก๊าซในปล่องระบายจากโรงงานอุตสาหกรรมประกอบกิจการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในภาชนะปิดสนิท และอาหารแช่แข็งจากพืช ผัก และผลไม้ จ.ชลบุรี

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-01-22

  วันที่ 22 มกราคม 2562 ศวภ.ตอ. ร่วมกับ สอจ.ปจ.เก็บตัวอย่างฝุ่นละอองและตรวจวัดก๊าซในปล่องระบาย บริษัท อินเตอร์แปซิฟิค เปเปอร์ จำกัด เลขที่ 99 ม.4 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-38(2)-5/47 ปจ

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-01-21

  วันที่ 21 ม.ค. 62 ศวภ.ตอ. ร่วมกับ สอจ.รย.ตรวจเฝ้าระวังฝุ่นละลองขนาดเล็ก (PM.2.5) จากโรงงานอุตสาหกรรม ตามแผนกำหนดการเก็บฝุ่นละอองจากปล่องระบาย 8 จังหวัด ศวภ.ตอ.เข้าตรวจวัดและเก็บตัวอย่างฝุ่นจากปล่องระบาย Boiler RP บริษัท ระยองพาเนล จำกัด จ.ระยอง

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-01-17

  วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 นายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วย พ.ต.อ.อนรรฆ ประสงค์สุข ผู้กำกับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และคณะร่วมตรวจสอบโรงงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

  อ่านรายละเอียด
 • 2018-10-13

  กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

  อ่านรายละเอียด
 • 2018-10-12

  กระทรวงอุตสาหกรรม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

  อ่านรายละเอียด
 • 2018-10-03

  นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมวันแรก

  อ่านรายละเอียด
 • 2018-09-28

  กรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

  อ่านรายละเอียด
COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC