ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2019-11-20

ศวภ.ตอ. ร่วมกับ สอจ.ชบ., กอ.รมน.ชบ. ปทส.ชบ. และตำรวจภูธรภาค 2 ตรวจสอบโรงงานผลิตและจำหน่ายโซลาร์เซลล์และชิ้นส่วนเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์

วันที่ 19 พ.ย.62 ศวภ.ตอ. ร่วมกับ สอจ.ชบ., กอ.รมน.ชบ. ปทส.ชบ. และตำรวจภูธรภาค 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตและจำหน่ายโซลาร์เซลล์และชิ้นส่วนเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กรณีประชาชนที่อยู่รอบข้างได้รับความเดือดร้อนจากการปล่อยน้ำเสียออกจากโรงงาน การขนส่งขยะไปกำจัดไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แอบลักลอบใช้เนื้อที่เกินจากของโรงงาน และอาคารวางเครื่องจักร ไม่ตรงตามที่ขออนุญาต ใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ในการนี้ ศวภ.ตอ.ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำที่ระบายออกจากโรงงาน

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC