ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2023-03-08

ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ ร่วมฟังบรรยาย​พิเศษ​ เรื่อง การติดตั้งพร้อมวิธีใช้งาน POMS BOX และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดให้โรงงานต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม BOD/ COD Online และ CEMS

ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ ร่วมฟังบรรยาย​พิเศษ​ เรื่อง การติดตั้งพร้อมวิธีใช้งาน POMS BOX และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดให้โรงงานต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม BOD/ COD Online และ CEMS ในงานกิจกรรมรับมอบเครื่อง​รับส่งข้อมูล​ระบบเฝ้าระวังและ​เตือนภัย​มลพิษ​​ระยะไกล​ (POMS​ ​BOX)​ วันพฤหัสบดีที่ 23​ มีนาคม​ พ.ศ. 2566

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC