ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2019-02-08

วันที่ 8 ก.พ. 62 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ร่วมกับ ปทส., กอ.รมน.ชบ., และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจวัด เก็บตัวอย่างฝุ่นละออง และก๊าซในปล่องระบายจากการประกอบกิจการโรงงานของบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

วันที่ 8 ก.พ. 62 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ร่วมกับ ปทส., กอ.รมน.ชบ., และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจวัด เก็บตัวอย่างฝุ่นละออง และก๊าซในปล่องระบายจากการประกอบกิจการโรงงานของบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) สถานที่ตั้ง เลขที่ 218 หมู่ที่ 8 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สัตหีบ-ฉะเชิงเทรา ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ประกอบกิจการ ผลิตอาหารกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง น้ำผลไม้ และน้ำส้มสายชู เพิ่มผลิตผักกระป๋อง น้ำผลไม้เข้มข้น ทะเบียนโรงงาน 3-8(1)-3/15 ชบ

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC