ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2019-07-23

ศูนย์เฝ้าฯอุตสาหกรรมภาคตะวันออกภายใต้การดำเนินงานของศูนย์วิจัยฯภาคตะวันออกลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำ ตรวจติดตามค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ

วันนี้ 23 กรกฎาคม 2562 ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกภายใต้การดำเนินงานของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก เวลา 09.00 น.ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำ บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เวลา 11.00 น. ลงพื้นที่บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด และเวลา 13.30 น.ลงพื้นที่บริษัท สยามเอ็มไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี่ จำกัด เพื่อตรวจติดตามค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษบีโอดี ซีโอดี อย่างต่อเนื่อง ตามโครงการตรวจติดตามค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษบีโอดี ซีโอดี ออนไลน์ในเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกประจำปีงบประมาณ 2562

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC