ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2019-06-25

ศวภ.ตอ.ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาภูมิสารสนเทศร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 กรมโรงงานอุตสาหกรรมโดย ผอ.สันติ สิทธิเลิศพิศาล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผอ.จินดา เตชะศรินทร์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาภูมิสารสนเทศร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นแนวทางในการประมวลผล และเฝ้าระวังเตือนภัยมลพิษสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม 5 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC