ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2024-05-16

ท่านสามารถติดตามผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท วิน โพรเสส จำกัด กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC