Eastern Industrial Environment Monitoring Center

ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ภาคตะวันออก

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2020-06-19

ศวภ.ตอ.เก็บตัวอย่างน้ำบริเวณรอบโรงงาน บ.วินโพรเสส จำกัด ตามแผนโครงการโรงงานเฝ้าระวังมลพิษฯ

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.63 ศวภ.ตอ.เก็บตัวอย่างน้ำบริเวณรอบโรงงาน บ.วินโพรเสส จำกัด ตามแผนตามโครงการติดตามเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2563 และกรณีร้องเรียนสารเคมีรั่วไหลไปยังพื้นที่ของชาวบ้าน ต.หนองพะวา อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน อีกทั้งยังเป็นการทำงานในเชิงรุกปัองปรามเฝ้าระวังก่อนเกิดเหตุหรือการระบายมลพิษจากโรงงานเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

Copyright 2018 EIMC