ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2022-04-08

ผลการดำเนินงาน​ 6​ เดือน​ ศูนย์เฝ้าระวังสิ่ง​แวดล้อม​อุตสาหกรรม​ภาค​ตะวันออก​ ปีงบประมาณ​ 2565​ [Infographic (อินโฟกราฟิกส์)​]​

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC