Eastern Industrial Environment Monitoring Center

ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ภาคตะวันออก

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2019-07-30

ศวภ.ตอ.ลงพื้นที่สำรวจการลักลอบนำน้ำมันมาทิ้งลงคลอง ส่งกลิ่นเหม็น บริเวณพื้นที่หมู่ 11 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ลงพื้นที่สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินบริเวณลักลอบทิ้งน้ำมันในลำคลองไหลผ่านหมู่บ้านพื้นที่หมู่ 11 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

Copyright 2018 EIMC