ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2019-07-12

ศวภ.ตอ.ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ โดยรอบรวมใจรีไซเคิล อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ โดยรอบรวมใจรีไซเคิล อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว กรณีที่มีการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์มาคัดแยกในพื้นที่เขตป่าสงวนเทือกเขาซับพลู-เขาพลูหีบ

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC