Eastern Industrial Environment Monitoring Center

ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ภาคตะวันออก

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2021-02-11

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ศวภ.ตอ. เข้าดำเนินการตรวจวัดเสียงระบบกวน และตรวจวัดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในปล่องและในบรรยากาศ ของ โรงงานพิมพ์และทำถุงพลาสติก และบริเวณพื้นที่ผู้ได้รับผลกระทบ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เข้าดำเนินการตรวจวัดเสียงระบบกวน และตรวจวัดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในปล่องและในบรรยากาศ ของ โรงงานพิมพ์และทำถุงพลาสติก และบริเวณพื้นที่ผู้ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการ ถ.วัดกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

Copyright 2018 EIMC