ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2019-10-08

วันนี้ 28 กันยายน 2562 เวลา 07.30 น. ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ร่วมกับ ชมรม IRPC OFF ROAD CLUD เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ และหน่วยงานในพื้นที่ จัดทำโครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามรอยพ่อปีที่ 8

วันนี้ 28 กันยายน 2562 เวลา 07.30 น. ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ร่วมกับ ชมรม IRPC OFF ROAD CLUD เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ และหน่วยงานในพื้นที่ จัดทำโครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามรอยพ่อปีที่ 8 ภายในแนวคิด รักษ์ป่า สร้างฝาย สร้างสายน้ำ คืนชีวิตสู่ป่า เพื่อการอนุรักษ์ ลำธารป่าต้นน้ำเขาสำนักชะมดด้านหลังศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่า และเพิ่มความหลากหลายทางด้านชีวภาพของระบบนิเวศป่า รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ http://eimcdiw.com/web/assets/uploads/document/d10_1570469580.pdf

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC