ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2019-03-25

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี

วันนี้ 25 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น.นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวพะเยาว์ คำมุข ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ร่วมให้การต้อนรับ และนางสาววิชุดา สัมฤทธิ์ผล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการทำหน้าที่แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก บรรยายสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ฯ ประจำปี 2561-2562 ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการดำเนินงาน พร้อมสำรวจพื้นที่ภายในศูนย์ฯ ณ ห้องประชุมศุนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC