ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2018-09-28

กรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 13.40 น. กรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ในการนี้นายประกอบ วิวิธจินดา พร้อมด้วยนายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับนายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 โดยภายในงานจัดให้มีการแสดงของเจ้าหน้าที่ การแสดงดนตรี การออกร้านรำลึกวันวาน และมอบดอกไม้ เพื่อเป็นการส่งผู้เกษียณในวันสุดท้ายของการรับราชการ ณ โถงกลาง อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม เขตพญาไท กรุงเทพฯ

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC