ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2019-06-14

บ.เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ขอความอนุเคราะห์ให้ ศวภ.ตอ. ถ่ายทอดความความรู้ในการวิเคราะห์ค่า BOD ในน้ำ

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์เอกชน ร-304 ขอความอนุเคราะห์ให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ถ่ายทอดความรู้ในการวิเคราะห์ค่าบีโอดีในน้ำเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ทดสอบค่าบีโอดี เพื่อขอขึ้นทะเบียนเพิ่มชนิดมลพิษในน้ำเสียต่อไป โดยมีนางณัฐกานต์ ผาวันดี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ให้การต้อนรับ และนางสาวรัชกร จันทร์ไข่ นักวิทยาศาสตร์ปฎิบัติการ และนางสาวสุมิตรา โจทย์พิมาย นักวิทยาศาสตร์ ถ่ายทอดความรู้

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC