Eastern Industrial Environment Monitoring Center

ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ภาคตะวันออก

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2020-06-11

ศวภ.ตอ.พื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อสังเกตการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากโรงงาน ตามโครงการติดตามเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคะวันออกิ ประจำปีงบประมาณ 2563 พื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อสังเกตการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากโรงงาน ตามโครงการติดตามเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคะวันออกิ ประจำปีงบประมาณ 2563 พื้นที่ ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน อีกทั้งยังเป็นการทำงานในเชิงรุกปัองปรามเฝ้าระวังก่อนเกิดเหตุหรือการระบายมลพิษจากโรงงานเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

Copyright 2018 EIMC