ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2022-12-21

ขอเชิญ​ผู้ประกอบการ​ และผู้ที่สนใจ ร่วมสัมมนา โครงการสัมมนาหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย การระบายมลพิษอุตสาหกรรมผ่านระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล (POMS) สำหรับผู้ประกอบการ พื้นที่ภาคตะวันออกหลักสูตรที่ 1 แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายการร

ผู้เข้าร่วมฯ​ ทำแบบทดสอบผ่านร้อยละ​ 80 ​ได้รับ​ Certificate

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC