ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2019-07-04

ศวภ.ตอ. ร่วมกับ สอจ.ชบ และ ทต.หนองชาก ตรวจสอบพื้นที่ว่างเปล่าของ บริษัท ไฟเบอร์ พัฒน์ จำกัด

วันที่ 4 ก.ค.62 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และ เทศบาลตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ว่างเปล่าของ บริษัท ไฟเบอร์ พัฒน์ จำกัด และดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำและดิน เพื่อวิเคราะห์ทดสอบ

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC