ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2019-07-16

ศวภ.ตอ. ร่วมกับ สอจ.รย.ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำและดิน จากกรณีเหตุร้องเรียน โรงงานผลิตปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต จ.ระยอง

วันที่ 15 กรกฎาคม 62 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ลงพื้นที่เก็บ ตัวอย่างน้ำ และดินจากกรณีเหตุร้องเรียนโรงงานผลิตปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตโดยวิธีการทางกายภาพ ในพื้นที่ ม.3 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ศวภ.ตอ. เก็บตัวอย่างทั้งหมด น้ำ 5 ตัวอย่าง ดิน 5 ตัวอย่าง ดังนี้ 1. บริเวณที่ดินภายโรงงานเป็นบ่อน้ำเก่าที่เอาดินมาถมแล้วเหลือร่องน้ำขนาดประมาณ 2 เมตร ลึกประมาณ 1 เมตร 2. อ่าวตาปองด้านทิศใต้ห่างจากโรงงานประมาณ 700 เมตร 3. คลองบางไผ่ 4. บ่อสำหรับทำน้ำปะปาของหมู่บ้าน (หมู่ 3) ด้านทิศใต้ของโรงงาน 5. คลองบางไผ่ ก่อนผ่านโรงงาน

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC