Eastern Industrial Environment Monitoring Center

ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ภาคตะวันออก

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2021-02-03

ศวภ.ตอ.นำรถตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ไปปฏิบัติงาน ณ ค่ายมหาสุรสิงหนาท บริเวณ กม. 5 อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อการเฝ้าระวังปัญหามลพิษโรงงานใน-นอก เขตประกอบการอุตสาหกรรม IRPC และบริเวณใกล้เคียง

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน นำรถตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ไปปฏิบัติงาน ณ ค่ายมหาสุรสิงหนาท บริเวณ กม. 5 อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อการเฝ้าระวังปัญหามลพิษโรงงานใน-นอก เขตประกอบการอุตสาหกรรม IRPC และบริเวณใกล้เคียง โดยปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 2564 – 31 มีนาคม 2564

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

Copyright 2018 EIMC