ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2022-08-05

3 อย่าง​ ควรทำหลังติดตั้งระบบเฝ้า​ระวัง​และ​เตือนภัย​มลพิษ​ระยะไกล​ POMS

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC