ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2019-02-20

วันที่ 20 ก.พ.62 ผู้ตรวจจุลพงษ์ ทวีศรี ลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดระยอง ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ลงพื้นที่ร่วมเก็บตัวอย่างน้ำ อากาศ และตรวจวัดก๊าซในปล่องระบาย (วันที่ 1)

วันที่ 20 ก.พ. 62 เวลา 10.00 น. ผู้ตรวจจุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ในการนี้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ลงพื้นที่ร่วมเก็บตัวอย่างน้ำ อากาศ และตรวจวัดก๊าซในปล่องระบาย บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัด ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC