Eastern Industrial Environment Monitoring Center

ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ภาคตะวันออก

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2021-02-11

เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2564 ศวภ.ตอ.ดำเนินการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในบรรยากาศ ณ. ค่ายมหาสุรสิงหนาท (พัน ร.7 กรมร.3 พล.นย.)

เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ดำเนินการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในบรรยากาศ ณ. ค่ายมหาสุรสิงหนาท (พัน ร.7 กรมร.3 พล.นย.) ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ตามโครงการเฝ้าระวังปัญหามลพิษใน-นอกเขตประกอบการอุตสาหกรรม บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

Copyright 2018 EIMC