ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2022-12-22

ขอเชิญ​ผู้ประกอบการ​ และผู้ที่สนใจ ร่วมสัมมนา​ โครงการสัมมนาหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย การระบายมลพิษอุตสาหกรรมผ่านระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล (POMS) สำหรับผู้ประกอบการ พื้นที่ภาคตะวันออก

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการระบายมลพิษทางน้ำผ่านระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล POMS การส่งข้อมูลผลการตรวจวัดไม่น้อยกว่าร้อยละ​ 80 วิธีการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบค่าความ​คลาด​เคลื่อน​ฯ การรายงานผลตรวจสอบค่าความ​คลาด​เคลื่อน​ฯ​ ให้กรมโรงงาน​อุตสาหกรรม​ การส่งแบบรายงานค่า​ความคลาด​เคลื่อน​ฯ​ ตามที่กรมโรงงาน​อุตสาหกรรม​กำหนด การแจ้งเหตุ​ขัดข้อง​ระบบเฝ้าระวัง​และ​เตือนภัย​มลพิษระยะไกล​ poms ผู้เข้าร่วมฯ​ ทำแบบทดสอบผ่านร้อยละ​ 90​ ​ได้รับ​ Certificate

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC