ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2021-08-25

ขอเชิญชวญห้องปฎิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงทะเบียนระบบฐานข้อมูลห้องปฎิบัติการวิเคราะห์เอกชน ตั้งแต่บัดนี้ -30 สิงหาคม 2564 (เข้าระบบฐานข้อมูลคลิกอ่านรายละเอียด)

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC