Eastern Industrial Environment Monitoring Center

ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ภาคตะวันออก

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2019-11-12

ศวภ.ตอ.ร่วมกับ สอจ.รย. ลงพื้นที่เก้บตัวอย่างบริษัท บุณทวีสิน จำกัด

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำ ดิน บริเวณบริษัท บุณทวีสิน จำกัด และพื้นที่รอบ ๆ โรงงาน ตามคำสั่งศาลปกครองระยอง และตามแผนการดำเนินงานโรงงานเฝ้าระวังมลพิษในเขตภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2563

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

Copyright 2018 EIMC