ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2019-08-14

ศวภ.ตอ. กฝม. และ กปร. ร่วมกับ คณะเลขา รมต.ว่าการกระทรวงอุตฯ รองปลัดกระทรวงอุตฯ และผู้ตรวจราชกการกระทรวงอุตฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

วันที่ 13 ส.ค. 62 ศวภ.ตอ. กฝม. และ กปร. ร่วมกับคณะเลขา รมต.ว่าการกระทรวงอุตฯ รองปลัดกระทรวงอุตฯ และผู้ตรวจราชกการกระทรวงอุตฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัท ซันเทค เมทัลส์ จำกัด และบริษัท หง ไท่ สตีล จำกัด ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC