ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2019-11-18

ศวภ.ตอ. ตรวจวัดฝุ่นละอองในปล่องระบาย โรงงานผลิตแผ่นปาร์ติเกิ้ล จังหวัดระยอง

วันที่ 18 พ.ย. 2562 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ลงพื้นที่ตรวจวัดฝุ่นในปล่องระบาย บริษัท ระยองพาเนล จำกัด ประกอบกิจการผลิตแผ่นปาร์ติเกิ้ล ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ตามแผนการดำเนินงานโรงงานเฝ้าระวังมลพิษในเขตภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2563

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC