ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2019-08-17

ศวภ.ตอ​ ร่วมลงพื้นที่กับหัวหน้าคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม​ ท่านจุลพงษ์​ ทวีศรี​ พื้นที่จังหวัดระยอง​ ตรวจเยี่ยมบริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และตรวจสอบบริษัท บุญทวีสิน จำกัด

เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 62 ศวภ.ตอ ลงพื้นที่จังหวัดระยองร่วมกับคณะหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายจุลพงษ์ ทวีศรี) และอสจ.รย.จำนวน 2 โรงงาน ดังนี้ 1. ตรวจเยี่ยมบริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการผลิตสารคาโปรแลคตัม และผลิตปุ่ยแอมโมเนียซัลเฟต โดยศวภ.ตอ.ได้เก็บตัวอย่างน้ำจำนวน 8 ตัวอย่าง 2. ตรวจสอบบริษัท บุญทวีสิน จำกัด ประกอบกิจการผลิตปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต โดยวิธีการทางกายภาพ ศวภ.ตอ. ได้เก็บตัวอย่างน้ำจำนวน 2 ตัวอย่างในพื้นที่อ่างวัดมะขามเดี่ยว (น้ำในบ่อสำหรับทำน้ำประปาหมู่บ้าน)

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC