ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2019-03-18

ชาว ศวภ.ตอ.ร่วมใจ แยกขยะก่อนทิ้ง

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC