ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2019-06-10

ศวภ.ตอ. ร่วมกับ สอจ.รย. คพ. อบต.หนองละลอก และชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบเข้าร่วมตรวจสอบบริษัท ยูนิคอร์น เคม อินดัสทรี จำกัด

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง กรมควบคุมมลพิษ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอกและชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบเข้าร่วมตรวจสอบบริษัท ยูนิคอร์น เคม อินดัสทรี จำกัด ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC