ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2019-01-22

วันที่ 22 มกราคม 2562 ศวภ.ตอ. ร่วมกับ สอจ.ปจ.เก็บตัวอย่างฝุ่นละอองและตรวจวัดก๊าซในปล่องระบาย บริษัท อินเตอร์แปซิฟิค เปเปอร์ จำกัด เลขที่ 99 ม.4 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-38(2)-5/47 ปจ

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังฝุ่นจากโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อการป้องกันและการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน PM.2.5 จากภาคอุตสาหกรรม ตามแผนกำหนดการเก็บฝุ่นละอองจากปล่องระบาย 8 จังหวัด ในการนี้ศูนย์วิจัยฯภาคตะวันออก ได้ดำเนินการตรวจวัดและเก็บตัวอย่างฝุ่นจากปล่องระบาย บริษัท อินเตอร์แปซิฟิค เปเปอร์ จำกัด ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC