ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2019-02-26

วันที่ 26 ก.พ. 62 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ลงพื้นที่ ตรวจวัด และเก็บตัวอย่างฝุ่นละออง ก๊าซ จากปล่องระบายโรงงานประกอบกิจการผลิตเหล็กเส้น จังหวัดระยอง

วันที่ 26 ก.พ. 62 เวลา 08.30 น.ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ลงพื้นที่ ตรวจวัด และเก็บตัวอย่างฝุ่นละออง ก๊าซ จากปล่องระบาย บริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด ตำบลหนองละลอก อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งประกอบกิจการผลิตเหล็กเส้น

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC