Eastern Industrial Environment Monitoring Center

ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2018-10-03

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมวันแรก

วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมวันแรก โดยมีนายประกอบ วิวิธจินดา นายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ ให้การต้อนรับ ณ ห้องอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

Copyright 2018 EIMC