ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2021-07-13

ข้อมูลตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังฯ บริษัท หมิงตี้ เคมิคอล จำกัด (จากเหตุเพลิงไหม้) โดย กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (กวภ.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ดูผลคลิกอ่านรายละเอียด)

ข้อมูลตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังฯ บริษัท หมิงตี้ เคมิคอล จำกัด (จากเหตุเพลิงไหม้) โดย กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (กวภ.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC