ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2021-03-05

ศูนย์วิจัยเตือนและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ศูนย์วิจัยเตือนและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก ร่วมกับ กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม และสำนักงานอุตสาหกรรมฉะเชิงเทราร่วมกันตรวจสอบกรณีร้องเรียนโรงงาน พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 5 มี.ค. 2564 ศูนย์วิจัยเตือนและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ร่วมกับกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม นำโดย ผอ.กัมปนาท รุ่งเรื่องชัยศรี และสำนักงานอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา ร่วมกันตรวจสอบกรณีร้องเรียนโรงงาน หจก.บานาน่า ดีสโพเซิล และบจก.เหอ เจีย เอ็นเตอร์ไพร์ส และร่วมตรวจสอบพื้นที่ลักลอบทิ้งกากของเสียบริเวณใกล้อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 16 (เขื่อนยายแจ๋ว)จ.ฉะเชิงเทรา และศูนย์วิจัยฯ ได้เก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินของ หจก.บานาน่า ดีสโพเซิล จำนวน 3 จุด และเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินและบริเวณอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจน จำนวน 3 จุด เพื่อส่งวิเคราะห์คุณภาพฯ ต่อไป สำหรับ บจก.เหอ เจีย เอ็นเตอร์ไพร์ส ได้หยุดประกอบกิจการโรงงานตั้งแต่ปลายปี 2561

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC