ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2019-06-18

ศวภ.ตอ.เข้าร่วมกับคณะทำงานฯ ลงพื้นที่สำรวจข้อเท็จจริงบริเวณพื้นที่ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

วันนี้ 18 มิ.ย.62 ท่านบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมลงพื้นที่สำรวจข้อเท็จจริงบริเวณพื้นที่ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กำนันกับตัวแทนประชาชนและทำความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมถึงการแก้ไขปัญหาในระยะยาวให้ โดยให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับบริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) GENCO ศึกษาการกำจัดมลพิษ (น้ำ ดิน กาก) ในการนี้ ศวภ.ตอ.เข้าร่วมกับคณะทำงานฯ ลงสำรวจพื้นที่ด้วย

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC