ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2023-08-03

เชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การตรวจวัดค่าความเป็นกรดและด่างในตัวอย่างน้ำ น้ำเสีย น้ำใต้ดิน และสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น. แบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

เชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การตรวจวัดค่าความเป็นกรดและด่างในตัวอย่างน้ำ น้ำเสีย น้ำใต้ดิน และสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น. แบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM เปิดลงทะเบียนฝึกอบรมภาคทฤษฎีแบบออนไลน์ (ZOOM) สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2566 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทำแบบทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จะได้รับประกาศนียบัตรจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก โทรศัพท์ 03-313-6059 ต่อ 5000,5001,5002 E-mail : [email protected], [email protected]

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC