Eastern Industrial Environment Monitoring Center

ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ภาคตะวันออก

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2019-12-24

ท่านกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอตุสาหกรรม ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ท่านกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอตุสาหกรรม ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน โดยนางริกาญจน์ ฉัตรสกุลวิไล ผู้อำนายการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ ผู้แทนผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน นางสาววิชุดา สัมฤทธิ์ผล ทำหน้าที่แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ให้การต้อนรับ นางสาวสุนิตษา คงน้อย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ บรรยายสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ในด้านต่างๆ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

Copyright 2018 EIMC