ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

แจ้งเหตุร้องเรียน

แจ้งเหตุร้องเรียน ที่นี่
วันที่ร้องเรียนหัวข้อเรื่องสถานะ
06-07-2021Last Chanceอยู่ระหว่างตรวจสอบ
22-04-2021เรื่องการเทน้ำของเสียจากโรงงานซึ่งได้รับผลกระทบต่อคนและสัตว์เลี้ยงกำลังดำเนินการ
COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC