Eastern Industrial Environment Monitoring Center

ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ภาคตะวันออก

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2020-02-03

ศวภ.ตอ.ได้รับเชิญจากศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาเขียว สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) เข้าร่วมจัดนิทรรศการและจัดกิจกรม วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2562 "อนุรักษ์สัตว์ปา รักษาสมดุลโลก"

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับเชิญจากศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาเขียว สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) เข้าร่วมจัดนิทรรศการและจัดกิจกรมวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่ตลอดไป ภายใต้แนวคิด "อนุรักษ์สัตว์ปา รักษาสมดุลโลก"

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

Copyright 2018 EIMC