ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2019-02-21

วันที่ 21 ก.พ.62 ผู้ตรวจจุลพงษ์ ทวีศรี ลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดระยอง ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ลงพื้นที่ร่วมเก็บตัวอย่างน้ำ และตรวจวัดก๊าซในปล่องระบาย (วันที่2)

วันที่ 21 ก.พ. 62 ผู้ตรวจจุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ในการนี้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ลงพื้นที่ร่วมเก็บตัวอย่างน้ำ อากาศ และตรวจวัดก๊าซในปล่องระบาย เวลา 08.30 น. ลงพื้นที่บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และเวลา 13.30 น.ลงพื้นที่บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC