ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2019-01-21

วันที่ 21 ม.ค. 62 ศวภ.ตอ. ร่วมกับ สอจ.รย.ตรวจเฝ้าระวังฝุ่นละลองขนาดเล็ก (PM.2.5) จากโรงงานอุตสาหกรรม ตามแผนกำหนดการเก็บฝุ่นละอองจากปล่องระบาย 8 จังหวัด ศวภ.ตอ.เข้าตรวจวัดและเก็บตัวอย่างฝุ่นจากปล่องระบาย Boiler RP บริษัท ระยองพาเนล จำกัด จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 62 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังฝุ่นจากโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อการป้องกันและการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน PM.2.5 จากภาคอุตสาหกรรม ตามแผนกำหนดการเก็บฝุ่นละอองจากปล่องระบาย 8 จังหวัด ในการนี้ศูนย์วิจัยฯภาคตะวันออกได้ดำเนินการตรวจวัดและเก็บตัวอย่างฝุ่นจากปล่องระบาย Boiler RP บริษัท ระยองพาเนลจำกัด ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ. ระยอง

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC