ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2019-08-22

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกภายใต้การดำเนินงานของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำ BOD COD Online ในเขตพื้นที่จัหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 3 โรงงาน

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกภายใต้การดำเนินงานของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำ BOD COD Online ในเขตพื้นที่จัหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 3 โรงงาน ดังนี้ เวลา 10.00 น.ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำ บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เวลา 13.00 น.ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานบ้านโพธิ์) ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เวลา 14.30 น.ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อตรวจติดตามค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษบีโอดี ซีโอดี อย่างต่อเนื่อง ตามโครงการตรวจติดตามค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษบีโอดี ซีโอดี ออนไลน์ในเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกประจำปีงบประมาณ 2562

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC