ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2019-06-10

ศวภ.ตอ. ได้ดำเนินการสำรวจบริเวณพื้นที่บ้านหนองพะวา ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

วันนี้ 10 มิถุนายน 2562 ศวภ.ตอ.ได้ดำเนินการสำรวจบริเวณพื้นที่บ้านหนองพะวา ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างดินและน้ำ พร้อมตรวจวัดคุณภาพน้ำ จำนวน 7 จุดประกอบไปด้วย 1. บริเวณคลองโบสถ์ (ข้างวัดหนองพะวา) 2. บริเวณคลองโบสถ์ (4 แยก บริเวณหมู่ 4 ตำบลบางบุตร) 3. บริเวณอ่างเก็บน้ำชากเล็กบน จุดสูบน้ำประปาบ้านหนองพะวา หมู่ 4 ตำบลบางบุตร 4. บริเวณลำรางข้างโรงเรียนวัดหนองพะวา 5. บริเวณสระน้ำหนองพะวา 6. บริเวณคลองโบสถ์ ทางหลวงหมายเลข 3471 7. บริเวณคลองโบสถ์ แยกมาบกะลอก

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC