ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวกิจกรรม
EIMC

ข่าวกิจกรรม
 • 2023-10-05

  ศูนย์วิจัยฯ ภาคตะวันออก ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าตรวจสอบ ตรวจวัดและเก็บตัวอย่างน้ำโรงงงาน บริษัท วินโพรเสส จำกัด และพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดระยอง

  อ่านรายละเอียด
 • 2023-06-09

  ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ลงพื้นที่ตรวจติดตาม กำกับดูแลผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้นของการบังคับกฎหมาย และเก็บตัวอย่างน้ำโรงงานบำบัดน้ำเสียรวมในพื้นที่จังหวัดนครนายก และฉะเชิงเทรา

  อ่านรายละเอียด
 • 2023-02-22

  ศูนย์วิจัยฯ ภาคตะวันออก ลงพื้นที่ ตรวจติดตาม กำกับดูแลผู้ประกอบการ ในระยะเริ่มต้นของการบังคับกฎหมาย และเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อเฝ้าระวังการระบายมลพิษอุตสาหกรรมทางน้ำออก นอกโรงงานอุตสาหกรรมผ่านระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล (POMS) จ.ระยอง

  อ่านรายละเอียด
 • 2023-02-08

  ศูนย์วิจัยฯ ภาคตะวันออก ลงพื้นที่ ตรวจติดตาม กำกับดูแลผู้ประกอบการ ในระยะเริ่มต้นของการบังคับกฎหมาย และเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อเฝ้าระวังการระบายมลพิษอุตสาหกรรมทางน้ำออก นอกโรงงานอุตสาหกรรมผ่านระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล (POMS) จ.ระยอง

  อ่านรายละเอียด
 • 2023-01-18

  ศูนย์วิจัยฯ ภาคตะวันออก ลงพื้นที่ ตรวจติดตาม กำกับดูแลผู้ประกอบการ ในระยะเริ่มต้นของการบังคับกฎหมาย และเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อเฝ้าระวังการระบายมลพิษอุตสาหกรรมทางน้ำออก นอกโรงงานอุตสาหกรรมผ่านระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล (POMS) จ.ชลบุรี

  อ่านรายละเอียด
 • 2023-01-11

  ศูนย์วิจัยฯ ภาคตะวันออก ลงพื้นที่ ตรวจติดตาม กำกับดูแลผู้ประกอบการ ในระยะเริ่มต้นของการบังคับกฎหมาย และเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อเฝ้าระวังการระบายมลพิษอุตสาหกรรมทางน้ำออก นอกโรงงานอุตสาหกรรมผ่านระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล (POMS) จ.ฉะเชิงเทรา

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-12-27

  ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เข้าตรวจวัดค่าระดับเสียงจากการประกอบกิจการของโรงงานผลิตน้ำดื่ม จังหวัดชลบุรี

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-12-27

  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด จัดฝึกอบรม การสร้างเครือข่ายและการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงาน โดยศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-09-21

  ศูนย์​วิจัยและ​เตือนภัย​มลพิษ​โรงงาน​ภาค​ตะวันออก ได้รับประกาศ​เกียรติคุณ​ หน่วยงานต้นแบบ ด้านมีความซื่อสัตย์ สุจริตมีคุณธรรมและจริยธรรม​จากองค์การ​บริหาร​ส่วนตำ​บ​ลหนอง​ข้าง​คอก​

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-09-13

  ศวภ.ตอ.​ ร่วมกับหน่วยงาน​ที่​เกี่ยวข้อง​ ในพื้นที่ ในการเก็บตัวอย่างอากาศเพื่อทดสอบกลิ่น​ พื้นที่​จังหวัด​ชลบุรี​

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-08-15

  ศวภ.ตอ.ร่วมกับสำนักงาน​อุตสาหกรรม​จังหวัด​นครนายก​ เข้าตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองและก๊าซในปล่องระบายโรงงานหลอมหล่อทองเหลืองและอลูมิเนียมแท่ง​ จังหวัด​นครนายก

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-08-15

  ศวภ.ตอ.​ ได้ดำเนินการเข้าเก็บตัวอย่างน้ำ​ และตรวจสอบอุปกรณ์ส่งสัญญาณ​ผลการตรวจวัดมายังระบบ​ POMS​ พื้นที่จังหวัดระยอง​

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-08-10

  ศวภ.ตอ.​ ได้ดำเนินการเข้าเก็บตัวอย่างน้ำ​ และตรวจสอบอุปกรณ์ส่งสัญญาณ​ผลการตรวจวัดมายังระบบ​ POMS​ พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-08-05

  ศวภ.ตอ.จัด โครงการ “รักษ์ป่า สร้างฝ่าย สร้างสายน้ำ คืนชีวิตสู่ป่า” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-06-28

  ศวภ.ตอ.​ ร่วมกับ กลุ่มปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน​ ติดตั้ง​รถตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่​ ตรวจวัดบรรยากาศโดยทั่วไป​ จ.ระยอง

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-06-21

  ศวภ.ตอ.ร่วมกับสำนักงาน​อุตสาหกรรม​จังหวัด​ชลบุรี​ ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบกรณีลักลอบทิ้งสารเคมี ในป่าหญ้า ข้างถนนคู่ขนานมอเตอร์หมายเลข 7​ กม.83-84 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-06-21

  ศวภ.ตอ.ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อ​ประเมินค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือตรวจวัดค่าบีโอดี ค่าซีโอดี​ และตรวจสอบอุปกรณ์ส่งสัญญาณ ระบบ POMS​ จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-06-19

  ศวภ.ตอ.ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ​ วิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดเหตุเพลิงไหม้​ และเก็บตัวอย่างกาก​ตะกอน​โลหะ ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้​ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 21.00 น. ภายใน​ บริษัท วายซี รีไซเคิล จำกัด ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-06-14

  ศวภ.ตอ.​ ดำเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบอุปกรณ์ส่งสัญญาณ​ผลการตรวจวัดมายังระบบ​ POMS​ พื้นที่จังหวัดระยอง​ และจังหวัดชลบุรี

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-06-07

  ศวภ.ตอ.เข้าตรวจวัด เก็บตัวอย่างฝุ่นละออง​ และก๊าซในปล่องระบาย และสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ในปล่องระบาย​ โรงงานประกอบกิจการ ทำอาหารผสมหรืออาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์ อบและเก็บรักษาเมล็ดพืช​ จังหวัดชลบุรี

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-06-02

  ศวภ.ตอ. ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (ERTC) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ (Inter laboratory comparison, ILC) รายการตรวจวัดเสียงรบกวนและระดับเสียงโดยทั่วไป

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-06-01

  ศวภ.ตอ.เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อเฝ้าระวังมลพิษโรงงานและเพื่อหาค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือตรวจวัดค่าบีโอดี ค่าซีโอดี อย่างต่อเนื่อง พื้นที่จังหวัด​ชลบุรี

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-05-27

  กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบผลการดำเนินงานของศูน​ย์ฯ​ ประจำปีงบประมาณ​ 2565

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-05-27

  ศวภ.ตอ.ร่วมฝึกอบรม​การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565​ ​ อบต.หนองข้างคอก

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-05-24

  ศวภ.ตอ.ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรม​จังหวัด​นครนายกเข้าตรวจวัด เก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ในปล่องระบายและในบรรยากาศทั่วไป​ โรงงานประกอบกิจการ ผลิตส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์เครื่องยนต์ จังหวัดนครนายก

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-05-19

  ศวภ.ตอ.เก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินโรงงาน​ ประกอบกิจการฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย จังหวัดเพชรบูรณ์

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-05-18

  ศวภ.ตอ.​ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อประเมินค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือตรวจวัดค่าบีโอดี ค่าซีโอดีและตรวจสอบอุปกรณ์ส่งสัญญาณ ระบบ POMS จังหวัดระยอง

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-05-17

  ศวภ.ตอ.ร่วมกับสำนักงาน​อุตสาหกรรม​จังหวัด​ชลบุรี​ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำและดิน​ โรงงานประกอบกิจการ หลอม หล่อ และรีดเหล็กรูปพรรณและเหล็กแผ่น​ ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี กรณีร้องเรียนน้ำจากบ่อดินของโรงงานรั่ว

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-05-11

  ศวภ.ตอ.​ เก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน และน้ำผิวดิน โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม คัดแยก และฝังกลบ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จังหวัดสระแก้ว

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-05-11

  ศวภ.ตอ.ตรวจวัดคุณภาพอากาศ จากปล่องระบายและในบรรยากาศทั่วไป โรงงานผลิตน้ำมัน เชื้อเพลิงจากยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-05-10

  ศวภ.ตอ.ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อ​ ประเมินค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือตรวจวัดค่าบีโอดี ค่าซีโอดี​ และตรวจสอบอุปกรณ์ส่งสัญญาณ ระบบ POMS พื้นที่จังหวัดระยอง

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-05-10

  ศวภ.ตอ.เข้าตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องระบาย และในบรรยากาศทั่วไป จากการประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว​ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-04-29

  ศวภ.ตอ.ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อ​ ประเมินค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือตรวจวัดค่าบีโอดี ค่าซีโอดี​ และตรวจสอบอุปกรณ์ส่งสัญญาณ ระบบ POMS พื้นที่จังหวัดระยอง

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-04-28

  ศวภ.ตอ.​ ร่วมกับสำนักงาน​อุตสาหกรรม​จังหวัด​ปราจีนบุรี​ ดำเนินการเก็บตัวอย่างฝุ่นละลองในบรรยากาศ และตรวจวัดเสียงการรบกวนจากการประกอบกิจการโรงงานผลิตชิ้นไม้สักฯ จังหวัดปราจีนบุรี

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-04-28

  ศวภ.ตอ.ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อ​ ประเมินค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือตรวจวัดค่าบีโอดี ค่าซีโอดี​ และตรวจสอบอุปกรณ์ส่งสัญญาณ ระบบ POMS พื้นที่จังหวัดระยอง

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-04-21

  ศวภ.ตอ.เข้าตรวจวัดก๊าซในปล่องระบายออกนอกโรงงาน​ และเก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยในบรรยากาศทั่วไป โรงงานประกอบกิจการ ทำถังเหล็กขนาดบรรจุ 200 ลิตร ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-03-31

  ผอ.ศวภ.ตอ.บรรยายการสร้างเครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงาน​ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-03-03

  ศวภ.ตอ.ตรวจสอบเครื่องส่งข้อมูลระบบ​ POMS​ และเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อประเมินค่าความคลาดเคลื่อน​เครื่องตรวจวัดค่าซีโอดี​ ค่าบีโอดี​ อย่างต่อเนื่อง พื้นที่จังหวัดระยอง

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-03-02

  ศวภ.ตอ.ตรวจวัดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองและก๊าซในปล่องระบาย สารอินทรีย์ระเหย (VOCs) โรงงานผลิตอาหารผสมหรืออาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์อบและเก็บรักษาเมล็ดพืช​ จังหวัดชลบุรี

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-02-22

  ศวภ.ตอ.เก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ในปล่องระบายและในบรรยากาศทั่วไป​โรงงานประกอบกิจการผลิตอาหารสัตว์ (สัตว์น้ำ) จังหวัดชลบุรี

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-02-22

  ศวภ.ตอ.ตรวจสอบเครื่องส่งข้อมูลระบบ​ POMS​ และเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อประเมินค่าความคลาดเคลื่อน​เครื่องตรวจวัดค่าซีโอดี​ ค่าบีโอดี​ อย่างต่อเนื่อง พื้นที่จังหวัดระยอง

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-02-18

  ศวภ.ตอ.ทดสอบค่าความเข้มกลิ่น​ ของโรงงานประกอบกิจการผลิตผัก ผลไม้บรรจุกระป๋อง ผลไม้อบแห้ง และผลไม้แช่แข็ง​ จังหวัดจันทบุรี​

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-02-17

  ศวภ.ตอ.​ เก็บตัวอย่างอากาศ​ เพื่อทดสอบค่าความเข้มกลิ่นจากการประกอบกิจการโรงงานผัก ผลไม้บรรจุกระป๋อง ผลไม้อบแห้ง และผลไม้แช่แข็ง​ จังหวัดจันทบุรี

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-02-11

  ศวภ.ตอ.ทดสอบค่าความเข้มกลิ่น โรงงานประกอบกิจการผลิตอาหารสัตว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-02-10

  ศวภ.ตอ.ตรวจวัดเก็บตัวอย่างเพื่อหาค่าความเข้มกลิ่น และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) จังหวัดฉะเชิงเทรา

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-02-08

  ศวภ.ตอ.ตรวจวัดค่าระดับเสียงจากการประกอบกิจการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จากไข่​ จังหวัดชลบุรี

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-01-13

  ศวภ.ตอ.ตรวจสอบเครื่องส่งข้อมูลระบบ​ POMS​ และเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อประเมินค่าความคลาดเคลื่อน​เครื่องตรวจวัดค่าซีโอดี​ ค่าบีโอดี​ อย่างต่อเนื่อง พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-01-11

  ศวภ.ตอ.ตรวจสอบเครื่องส่งข้อมูลระบบ​ POMS​ และเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อประเมินค่าความคลาดเคลื่อน​เครื่องตรวจวัดค่าซีโอดี​ ค่าบีโอดี​ อย่างต่อเนื่อง พื้นที่จังหวัดชลบุรี

  อ่านรายละเอียด
 • 2021-10-20

  ศวภ.ตอ. จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ พื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า

  อ่านรายละเอียด
 • 2021-10-19

  ศูนย์วิจัยและ​เตือนภัย​มลพิษ​โรงงาน​ภาค​ตะวันออก​ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจวัดระดับเสียง จากการประกอบกิจการโรงงานซ่อมตู้คอนเทนเนอร์​ จ.สมุทรปราการ

  อ่านรายละเอียด
 • 2021-10-19

  ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภารตะวันออก​ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ​ ตรวจวัดระดับเสียงจากการประกอบกิจการโรงงาน กลึง เชื่อม ไส ตัด เจียร ปั๊มโลหะเพื่อทำชิ้นส่วนเครื่องจักร ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์​ ​จังหวัดสมุทรปราการ

  อ่านรายละเอียด
 • 2021-09-16

  ศูนย์วิจัยและเตือนภัยลมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เข้าตรวจวัดค่าระดับเสียง โรงงานประกอบการกิจการผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับรถยนต์ จังหวัดชลบุรี

  อ่านรายละเอียด
 • 2021-08-08

  กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยมและเปิดศูนย์พักคอยตำบลหนองข้างคอก (Community Isolation) โดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก

  อ่านรายละเอียด
 • 2021-07-22

  ศวภ.ตอ.เข้าตรวจวัดฝุ่นละออง และก๊าซในปล่องระบายโรงงานประกอบกิจการผลิตกระดาษคราฟท์ ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

  อ่านรายละเอียด
 • 2021-07-02

  ศวภ.ตอ.เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อประเมินค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ บีโอดี ซีโอดี อย่างต่อเนื่อง​ พื้นที่อำเภ​อพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

  อ่านรายละเอียด
 • 2021-06-09

  ท่านกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจเยื่อมการใช้พื้นที่ภายในศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

  อ่านรายละเอียด
 • 2021-06-09

  ศวภ.ตอ.เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อประเมินค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ บีโอดี ซีโอดี อย่างต่อเนื่อง​ พื้นที่อำเภ​อศรีราชา และอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

  อ่านรายละเอียด
 • 2021-05-27

  กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ การใช้งานเครื่อง X-ray และ Raman Spectroscopy

  อ่านรายละเอียด
 • 2021-03-30

  ศวภ.ตอ. ร่วมโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง​ และร่วมทำ Eco bricks​ "อัดขยะพลาสติกใส่ขวด"

  อ่านรายละเอียด
 • 2020-10-30

  ศวภ.ตอ.จัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป และไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำปี 2563

  อ่านรายละเอียด
 • 2020-09-16

  ศวภ.ตอ.ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากตำรวจภูธรภาค​ 2​ มาประดิษฐาน​เจดีย์วัดวังตะโก

  อ่านรายละเอียด
 • 2020-08-31

  ศวภ.ตอ.จัดกิจกรรม 5ส. พัฒนาล่องน้ำโดยรอบอาคารสำนักงาน

  อ่านรายละเอียด
 • 2020-06-25

  ศวภ.ตอ.นำเจ้าหน้าที่ร่วมการแข่งขันสร้างความสัมพันธ์​หน่วยงานในพื้นใกล้เคียง ณ​ ลานอเนกประสงค์ตำรวจภูธรภาค​ 2​ ตำบลหนองข้างคอก​ อำเภอเมืองชลบุรี​จังหวัดชลบุรี

  อ่านรายละเอียด
 • 2020-02-19

  ศวภ.ตอ.ร่วมพิธีอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ​จากวัดวังตะโก​ มาประดิษฐาน​ ณ​ ตำรวจภูธรภาค​ 2​ ตำบลหนองข้างคอก​ อำเภอเมืองชลบุรี​ จังหวัดชลบุรี

  อ่านรายละเอียด
 • 2020-02-05

  ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง

  อ่านรายละเอียด
 • 2020-01-17

  ศวภ.ตอ.จัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2563

  อ่านรายละเอียด
 • 2020-01-10

  รก.ผอ.ศวภ.ตอ.นำข้าราชการเจ้าหน้าที่ ศวภ.ตอ.เข้าสวัสดีปีใหม่ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-09-27

  วันที่ 27 กันยายน 2562 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก จัดกิจกรรม 5ส และเตรียมสถานที่ทำฝายชะลอน้ำตามโครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามรอยพ่อ ปีที่ 8

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-08-17

  เมื่อ​วันที่​ 16​ สิงหาคม​ 2562​ ศวภ.ตอ.ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน​ ตามโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ​กระบวนการพัฒนางานเฝ้าระวังมลพิษโรงงาน​ ณ​ โรงแรมพินนาเคิล​ ​แกรนด์​​ จอม​เทียน​ รีสอร์ท​ พัทยา​ จ.ชลบุรี​

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-08-17

  วันที่​ 16-17​ สิงหาคม​ 2562​ ศวภ.ตอ.ร่วมสัมมนาการพัฒนากระบวนงานการเฝ้าระวังมลพิษโรงงาน​ ตามโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ​กระบวนการพัฒนางานเฝ้าระวังมลพิษโรงงาน​ จัดโดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน​ กรมโรงงานอุตสาหกรรม​

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-05-23

  นางสาววิชุดา​ สัมฤทธิ์​ผล​ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ ภาคตะวันออก​ นำข้าราชการ​ พนักงานราชการ​ ลูกจ้างไหว้สักการะพระชัยมงคล​ ตายายเจ้าที่เจ้าทาง​ เพื่อความเป็นสิริมงคล

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-05-23

  ผอ.จินดา​ เตชะศรินทร์​ ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานเป็นประธานทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ​ 23​ ปี​ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-05-07

  ศูนย์วิจัยฯ ภาคตะวันออก​ฝึกซ้อมดับเพลิง​และทบทวนแผนภาวะฉุกเฉินประจำปี​ 2562​

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-03-15

  ศวภ.ตอ. จัดกิจกรรม 5 ส พัฒนาพื้นที่บริเวณภายในศูนย์ฯ และบริเวณชั้นดาดฟ้าหลังคาสำนักงาน

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-03-07

  ศวภ.ตอ.จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเก็บตัวอย่างฝุ่นละลองในปล่องระบาย โดยวิธีของ US.EPA.Method 1-5

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-01-18

  อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษาจากสาชาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม​ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-01-09

  ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก​ จัดการประชุมทบทวนบริหารประจำปี​งบประมาณ​ 2561​ตามมาตรฐานห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ​ ISO/IEC 17025​:2005

  อ่านรายละเอียด
 • 2018-12-24

  ศวภ.ตอ.ร่วมทำกิจกรรม 5ส เพื่อพัฒนาพื้นที่ด้านหลังศูนย์วิจัยฯ ภาคตะวันออก บริเวณบ่อปุ๋ยหมัก แท้งค์น้ำสำนักงาน เก็บป้ายจราจรเก่า ถางหญ้า ตัดต้นไม้ เพื่อให้พื้นที่สะอาดเรียบร้อย

  อ่านรายละเอียด
 • 2018-10-23

  รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  อ่านรายละเอียด
 • 2018-10-13

  กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

  อ่านรายละเอียด
 • 2018-10-12

  กระทรวงอุตสาหกรรม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

  อ่านรายละเอียด
 • 2018-10-03

  นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมวันแรก

  อ่านรายละเอียด
 • 2018-09-28

  กรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

  อ่านรายละเอียด
COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC