ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวกิจกรรม
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2022-06-01

ศวภ.ตอ.เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อเฝ้าระวังมลพิษโรงงานและเพื่อหาค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือตรวจวัดค่าบีโอดี ค่าซีโอดี อย่างต่อเนื่อง พื้นที่จังหวัด​ชลบุรี

ศวภ.ตอ.เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อเฝ้าระวังมลพิษโรงงานและเพื่อหาค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือตรวจวัดค่าบีโอดี ค่าซีโอดี อย่างต่อเนื่อง พื้นที่จังหวัด​ชลบุรี วันที่​ 1​ มิถุนายน​ 2565 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ได้ดำเนินการเข้าเก็บตัวอย่างน้ำ​ และตรวจสอบอุปกรณ์ส่งสัญญาณ​ผลการตรวจวัดมายังระบบ​ POMS​ บริษัท​ จิ้วฮวด​ จำกัด​ ประกอบกิจการบำบัดน้ำเสียรวม​ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี​ เพื่อนำมาวิเคราะห์ทดสอบ​ตรวจประเมินค่าความ​คลาดเคลื่อน​ของเครื่องมือตรวจวัดค่าบีโอดี​ ซีโอดี ตามโครงการตรวจประเมินค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษตรวจวัดค่าบีโอดี ค่าซีโอดี แบบอัตโนมัติ อย่างต่อเนื่องประจำปีงบประมาณ 2565 (Error-Water Pollution​Monitoring System : E-WPMS) เพื่อให้การส่งข้อมูลผ่านระบบ​ POMS​ มีความถูกต้อง​ น่าเชื่อถือ​ และเพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด​ พื้นที่จังหวัดชลบุรี​ มีการส่งผลการตรวจวัดผ่านระบบ​ ​POMS​ จำนวน​ 9​ โรงงาน ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC