ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวกิจกรรม
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2019-09-27

วันที่ 27 กันยายน 2562 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก จัดกิจกรรม 5ส และเตรียมสถานที่ทำฝายชะลอน้ำตามโครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามรอยพ่อ ปีที่ 8

วันที่ 27 กันยายน 2562 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก จัดกิจกรรม 5ส และเตรียมสถานที่ทำฝายชะลอน้ำตามโครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามรอยพ่อ ปีที่ 8 ภายใต้แนวคิด “รักษ์ป่า สร้างฝาย สร้างสายน้ำ คืนชีวิตสู่ป่า” เพื่อการอนุรักษ์ ลำธารป่าต้นน้ำเขาสำนักชะมด ด้านหลังศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่า และเพิ่มความหลากหลายทางด้านชีวภาพ

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC