ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวกิจกรรม
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2022-06-14

ศวภ.ตอ.​ ดำเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบอุปกรณ์ส่งสัญญาณ​ผลการตรวจวัดมายังระบบ​ POMS​ พื้นที่จังหวัดระยอง​ และจังหวัดชลบุรี

กรมโรงงานอุตสาหกรรม​ โดยศูนย์วิจัยและ​เตือนภัย​มลพิษ​โรงงาน​ภาค​ตะวันออก​ ดำเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบอุปกรณ์ส่งสัญญาณ​ผลการตรวจวัดมายังระบบ​ POMS​ พื้นที่จังหวัดระยอง​ และจังหวัดชลบุรี วันที่​ 1​4 มิถุนายน​ 2565 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ได้ดำเนินการเข้าเก็บตัวอย่างน้ำ​ และตรวจสอบอุปกรณ์ส่งสัญญาณ​ผลการตรวจวัดมายังระบบ​ POMS​ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮล์ดิ้ง จำกัด ประกอบกิจการบำบัดน้ำเสียรวม​ ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี​ และบริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด​ ประกอบกิจการฟอกย้อมและพิมพ์ผ้า​ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อนำมาวิเคราะห์ทดสอบ​ตรวจประเมินค่าความ​คลาดเคลื่อน​ของเครื่องมือตรวจวัดค่าบีโอดี​ ซีโอดี ตามโครงการตรวจประเมินค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษตรวจวัดค่าบีโอดี ค่าซีโอดี แบบอัตโนมัติ อย่างต่อเนื่องประจำปีงบประมาณ 2565 (Error-Water Pollution​Monitoring System : E-WPMS) เพื่อให้การส่งข้อมูลผ่านระบบ​ POMS​ มีความถูกต้อง​ น่าเชื่อถือ​ และเพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด​ พื้นที่จังหวัดชลบุรี​ มีการส่งผลการตรวจวัดผ่านระบบ​ ​POMS​ จำนวน​ 9​ โรงงาน​ และจังหวัดระยอง​ จำนวน​ 46​ โรงงาน ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC